Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn in de zorg maar ook in het speciaal onderwijs van onschatbare waarde. Zo zou zwemonderwijs voor alle leerlingen van de Emiliusschool, zonder de inzet van een grote groep vrijwilligers niet haalbaar zijn. Daarnaast begeleiden vrijwilligers een aantal leerlingen zodat ze extra kunnen lopen, fietsen of lezen. Ook leveren vrijwilligers extra handjes bij het overblijven. Hulp die we goed kunnen gebruiken omdat de zorgvraag van onze leerlingen steeds intensiever wordt.

Een aantal vrijwilligers, waaronder een aantal ouders, zet zich in voor de orthotheek en de medezeggenschapsraad. Al met al leveren vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan de sfeer en mogelijkheden van de school.

Graag willen we het vrijwilligersteam op sterkte houden. Mocht u interesse hebben dan wil de vrijwilligerscoördinator van de Emiliusschool u graag informeren over de mogelijkheden. U kunt contact opnemen met het algemene nummer van de Emiliusschool en vragen naar Jacqueline van Eck.