Onze school

Worden wie je bent

Dit is de uitdagende titel van het schoolplan van de Emiliusschool.

Alle medewerkers van onze school staan, samen met de collega’s van SWZ-Zonhove, voor de taak om onderwijs, begeleiding, uitdaging en ondersteuning te geven aan speciale leerlingen, met bijzondere hulpvragen: leerlingen met (ernstige) meervoudige beperkingen.

Stuk voor stuk leerlingen waarvoor geldt dat ze zich niet, net als hun broertje, zusje of buurkind, als vanzelfsprekend ontwikkelen.

Stuk voor stuk leerlingen waarbij het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid, het onderhouden van zinvolle relaties en het nemen van initiatief zwaar onder druk staan.

Stuk voor stuk leerlingen die daarom aangewezen zijn op deskundige ondersteuning en begeleiding.

"Worden wie je bent" houdt een uitdaging in voor ouders en kinderen die zich tot de Emiliusschool wenden. Een uitdagende opdracht die ook alle medewerkers van de Emiliusschool zijn aangegaan.

Binnen die opdracht is het onze primaire taak om een op de leerlingen toegesneden pedagogisch en onderwijskundig klimaat te scheppen. Daardoor kan het kind fysiek zo veel als mogelijk "in balans" zijn en samen met anderen leren. Zo'n klimaat kenmerkt zich ook door voorspelbaarheid en overzichtelijkheid en vertrouwde volwassenen die de keuzes van de leerlingen van hun gezicht kunnen "lezen". Vertrouwde volwassenen die voortdurend op zoek zijn naar het vinden van de juiste balans tussen enerzijds het bieden van ondersteuning en houvast en anderzijds het uitdagen en prikkelen van de leerling. Pas dan kunnen onze leerlingen zichzelf verder ontwikkelen.

Uit de resultaten van de laatste enquête die onder de ouders werd gehouden, is onder andere gebleken dat de ouders het belang van zo'n specifiek pedagogisch klimaat niet alleen volledig onderschrijven, maar ook dat de ouders het daadwerkelijk herkennen en ervaren binnen onze school.

Een betere bevestiging dan van de ouders zelf kunnen we niet krijgen om te vinden dat je op de Emiliusschool kunt "worden wie je bent".

Martin Heeffer, directeur / bestuurder