Sociale-emotionele vorming + Sociale vaardigheden

De Emiliusschool ziet het bevorderen van een goede sociaal-emotionele ontwikkeling als een belangrijke taak voor onderwijs en opvoeding. Emotioneel welbevinden is voor onze leerlingen een voorwaarde om tot verdere ontwikkeling te komen. Daarom gaat tijdens de dagelijkse omgang met onze leerlingen veel aandacht uit naar de ondersteuning en begeleiding van zaken die bepalend zijn voor het sociaal en emotioneel welbevinden. De lessen sociaal-emotionele vorming dragen bij aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en leerlingen leren gevoelens bij zichzelf en anderen te onderkennen.

De school heeft daarnaast een eigen leerlijn Relationele en Seksuele Vorming ontwikkeld waarbij er aandacht is voor het bewust worden wie je als persoon bent (uiterlijk, vaardigheden, interesses, etc.), normen en waarden m.b.t. aanraken/aangeraakt worden, fysieke verschillen, vriendschap, verliefdheid, relaties en de seksuele ontwikkeling.