Medezeggenschapsraad

Wie?

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Emiliusschool bestaat uit 3 gekozen ouders en 3 gekozen personeelsleden.

Op dit moment zijn dat namens de ouders:

Gerard Ypma
vader van Jurian

leerling VSO

Constant Govaard
vader van Rick

leerling VSO

Mark Linssen
vader van Declan
leerling SO

En namens het personeel:

Peter van Ipenburg
leerkracht SO

Angelique Heesakkers
leerkracht SO

Anke Derks
van de Ven
assistente verpleegkundige
taken

Wat?

De MR komt bij elkaar om voorgenomen nieuw beleid te bespreken en daar waar nodig dit te voorzien van advies en/of een goedkeuring. Zo staan we steeds met beide benen in de actualiteit. Enkele voorbeelden van beleid zijn: Schoolplan, Schoolgids, Functiebouwwerk, Verlofregeling, Samenwerkingsovereenkomst met SWZ locatie Son en het Normjaartaakbesluit.

Jaarlijks worden ook de Begroting, Jaarrekening, het Formatieplan en het Vakantierooster van de Emiliusschool ter goedkeuring aan de MR voorgelegd.

Voor meer informatie zie onze jaarplanning.

De MR mag de bestuurder (John van Dijen) tevens te allen tijde van advies voorzien. Dat betekent dat de MR ook een initiatiefrijke rol kan vervullen. Dit kan door bijvoorbeeld bepaalde voorstellen te doen die kunnen leiden tot nieuw of aangepast beleid.

Waar?

De MR komt bijeen op school, doorgaans 10 maal per jaar.
Verder is de MR te vinden op de website van de Emiliusschool: www.emiliusschool.nl en wij zijn bereikbaar op ons e-mailadres: mr@emiliusschool.nl

Waarom?

De MR verschaft u inzicht en informatie over onderwerpen die voor u van belang zijn.

Via de MR kunt u mede invloed uitoefenen op beleidsbeslissingen.*

De MR kan voor u als spreekbuis dienen naar het bevoegd gezag (= de bestuurder/directeur, John van Dijen).*

De MR geeft u zekerheid van toetsing van nieuwe beleidsstukken en controle op uitgezet beleid.

*Bij voorstellen van uw kant wordt per keer bekeken of het een onderwerp is waar de MR mee aan de slag kan en/of moet.

Contact

In principe kunt u voor alle correspondentie gebruik maken van ons algemene e-mailadres: mr@emiliusschool.nl