ICT

Het kunnen omgaan met ICT-toepassingen zoals computers en spraak-apparatuur is binnen het onderwijs geen doel op zich maar een middel om doelen binnen ons onderwijs te bereiken.
De motorische beperkingen van veel van onze leerlingen (niet kunnen schrijven, tekenen, praten en manipuleren met materiaal) kunnen de deelname aan het onderwijsleerproces ernstig bemoeilijken.

ICT-toepassingen kunnen gebruikt worden om deze beperkingen (voor een deel) op te heffen. Voor leerlingen die niet kunnen werken met een gewone muis of toetsenbord heeft de school afgelopen jaren veel geïnvesteerd in computeraanpassingen zodat ook leerlingen met beperkte motorische functies in staat zijn om met een computerconfiguratie te werken. In feite heeft hiermee de ‘prothese-functie’ van de computer gestalte gekregen. Het biedt onze leerlingen meer mogelijkheden om zelfstandig te leren, werken en spelen, te communiceren, eigen initiatieven te nemen en zelfs invloed uit te oefenen op hun omgeving. Bijkomend voordeel is dan ook dat het gevoel voor eigenwaarde bij de leerling enorm kan groeien.

De ICT-groep van de Emiliusschool heeft, in samenwerking met 5 andere speciaal onderwijsscholen en de bedrijven ICT&E en Educontinu een groot aantal software-programma’s ontwikkeld specifiek voor het niveau van onze leerlingen en vallend binnen de leergebieden zoals die voor onze school actueel zijn. Deze ‘Op Maat’-programma’s zijn inmiddels door een groot aantal scholen in binnen- en buitenland met enthousiasme ontvangen. Kijk voor meer informatie bij het tabblad "projecten".

Alle klassen hebben inmiddels één of meerdere multimediacomputers met de nodige aanpassingen en tablets ten behoeve van ondersteuning van onderwijsactiviteiten. Daarnaast beschikt de school over een computerlokaal waar alle leerlingen uit een klas gelijktijdig met de computer kunnen werken en waar bedieningsvaardigheden getraind kunnen worden.

De school heeft de afgelopen jaren sterk ingestoken op innovatie en een voorloperspositie ingenomen op het gebied van oogbesturing, tabletgebruik en knoppenbediening voor leerlingen met (ernstige) meervoudige beperkingen