Klachtenregeling

De Emiliusschool is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs in Utrecht.

Leerlingen, ouders en personeel kunnen hun klacht rechtstreeks voorleggen aan deze commissie. Men kan ook kiezen voor een tussenstap: in overleg gaan met één van de vertrouwenspersonen van school. Samen met de vertrouwenspersoon wordt gekeken welke weg het beste bewandeld kan worden. Dat kan ook leiden tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Via de administratie kunt u de procedure rondom de klachtenregeling en klachtencommissie opvragen.

De Emiliusschool heeft een interne en externe vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon is Eric van de Ven, hij is bereikbaar via eric.ven@emiliusschool.nl. Daarnaast werken we samen met vertrouwenswerk.nl, zij zijn onze externe vertrouwenspersoon. Vertrouwenswerk.nl is bereikbaar via www.vertrouwenswerk.nl. U kunt contact opnemen met Annelies de Waal of Roy Ploegmakers.