Klachtenregeling

De Emiliusschool is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs in Utrecht.

Leerlingen, ouders en personeel kunnen hun klacht rechtstreeks voorleggen aan deze commissie. Men kan ook kiezen voor een tussenstap: in overleg gaan met één van de vertrouwenspersonen van school. Samen met de vertrouwenspersoon wordt gekeken welke weg het beste bewandeld kan worden. Dat kan ook leiden tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Via de administratie kunt u de procedure rondom de klachtenregeling en klachtencommissie opvragen.

De Emiliusschool heeft een interne en externe vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersonen zijn Eric van de Ven en Michelle Lommerse, zij zijn bereikbaar via eric.ven@emiliusschool.nl of michelle.lommerse@emiliusschool.nl. Daarnaast werken we samen met vertrouwenswerk.nl, zij zijn onze externe vertrouwenspersoon. Vertrouwenswerk.nl is bereikbaar via www.vertrouwenswerk.nl. U kunt contact opnemen met Eefje van Antwerpen of Roy Ploegmakers.

 

Klokkenluidersregeling 

Een klokkenluidersregeling is een procedure voor het melden van een (vermoeden van een) misstand. Hieronder vindt u onze klokkenluidersregeling.