Klachtenregeling

Op scholen werken mensen. Waar mensen werken, gaat wel eens wat mis. Dat willen we graag oplossen en we willen daarvan leren. Er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop we op school omgaan met een klacht. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Klachtenregeling van de Emiliusschool. In het kort zijn er de volgende mogelijkheden:

1) Eerst een gesprek met de leerkracht of de betrokken medewerker en/of de interne schoolvertrouwenspersoon 

Een goed gesprek kan veel problemen oplossen. Vertel wat u zelf hebt gedaan om het probleem op te lossen. Vertel ook wat u van de leerkracht (of medewerker) verwacht. In de meeste gevallen lukt het om er samen uit te komen. De interne vertrouwenspersoon kan bij het gesprek aanwezig zijn. Als ouder heeft u ook de mogelijkheid nadien met de interne vertrouwenspersoon in gesprek te gaan. Op onze school zijn de vertrouwenspersonen: Eric van de Ven en Michelle Lommerse

2) De direct leidinggevende van de school

Als het niet lukt om een goede oplossing te vinden, kunt u praten met de direct leidinggevende van de school. Hij (of zij) is verantwoordelijk voor de afdeling SO of VSO. De direct leidinggevende kan een beslissing nemen in een conflict. 

3) De school heeft externe vertrouwenspersonen

Als u dat wilt, kan de externe vertrouwenspersoon meedenken in het oplossen van een klacht.  Hij (of zij) kan u helpen in het zoeken van een manier om uw klacht te bespreken. De externe contactpersonen zijn: Roy Ploegmaker: royploegmakers@vertrouwenswerk.nl, 06 48 08 87 74 en Eefje van Antwerpen: eefjevanantwerpen@vertrouwenswerk.nl, 06 28 63 63 87.

4) Het College van Bestuur

Als het op school niet lukt om een goede oplossing te vinden (ook niet met de direct leidinggevende), kunt u een brief sturen aan het Bestuur van de Emiliusschool (Nieuwstraat 72 5691 AE Son) of per mail naar martin.heeffer@emiliusschool.nl. In die brief vertelt u wat uw klacht is en wat u al hebt gedaan om de klacht op te lossen. Het Bestuur kan een gesprek met u aangaan. 

5) De landelijke klachtencommissie onderwijs

Als het helemaal niet lukt om tot een goede oplossing te komen, kunt u een brief sturen aan de landelijke klachtencommissie (LKC Zwarte Woud, 3524 SJ Utrecht/ 030 - 280 9590 / info@onderwijsgeschillen.nl)

6) De geschillencommissie Passend Onderwijs

Klachten over de toelating tot de school van een kind met extra ondersteuningsbehoefte of verwijdering van een leerling of het ontwikkelperspectief van een leerling, worden door de landelijke geschillencommissie Passend Onderwijs behandeld. Meer informatie over deze geschillencommissie kunt u vinden op: www.onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo


Klokkenluidersregeling 

Een klokkenluidersregeling is een procedure voor het melden van een (vermoeden van een) misstand. Hieronder vindt u onze klokkenluidersregeling.