Klachtenregeling

De Emiliusschool is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs in Utrecht.

Leerlingen, ouders en personeel kunnen hun klacht rechtstreeks voorleggen aan deze commissie. Men kan ook kiezen voor een tussenstap: in overleg gaan met één van de vertrouwenspersonen van school. Samen met de vertrouwenspersoon wordt gekeken welke weg het beste bewandeld kan worden. Dat kan ook leiden tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Via de administratie kunt u de procedure rondom de klachtenregeling en klachtencommissie opvragen. Ook de namen en telefoonnummers van de vertrouwenspersonen binnen de school zijn bij de administratie op te vragen.