Social Schools

In alle klassen is het een goed gebruik om met ouders/verzorgers te communiceren via Social Schools. Hierin kunnen over en weer boodschappen, activiteiten en belangrijke weetjes vermeld worden. Zelfs leuke foto's en filmpjes kunnen zo veilig en gemakkelijk gedeeld worden binnen een beschermde omgeving. Dit alles kan zowel op individueel niveau en klassenniveau als op schoolniveau. Alle ouders hebben een eigen inlognaam met wachtwoord.