Schoolrapport

Jaarlijks, kort voor de zomervakantie, krijgen alle leerlingen een ‘schoolrapport’. Anders dan het Persoonlijk Plan, beschrijft het schoolrapport kort en luchtig de vorderingen van de leerling. Het rapport is mede bedoeld voor opa’s en oma’s en om in de pas te lopen met eventuele broertjes of zusjes die ook allemaal een rapport krijgen.