Klassenorganisatie

De Emiliusschool heeft zowel een afdeling voor Speciaal Onderwijs (SO) als een afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). We onderscheiden de volgende leerroutes (niveaus):
 

Tot 9 jaar: SO-AB, SO-BC en SO-CD

Van 9 tot 14 jaar: SO-A, SO-B, SO-C en SO-D

Van 14 tot 20 jaar: VSO-A, VSO-B, VSO-C en VSO-D

In een klas zitten gemiddeld 7 à 8 leerlingen.
Hoeveel klassen er binnen een leerroute ingericht zijn, wordt bepaald door het aantal leerlingen dat qua ontwikkeling/perspectief het best in een leerroute op hun plek zit.
Iedere klas heeft een vaste bezetting van een leerkracht en een klassenassistent, daarbij ondersteund door een zorgassistent.
Daarnaast kent de school nog een aantal disciplines die individuele leerlingen, medewerkers of klassen ondersteunen:

Autisme-specialist

Intern Begeleiders

Logopedisten

Spelbegeleider

De school kent zowel in het SO als in het VSO een aantal ‘Autisme vriendelijke klassen’. In deze klassen zitten 2 of 3 leerlingen met een autisme spectrum stoornis samen met leerlingen zonder deze stoornis.