Klassenorganisatie

Klassenorganisatie

De Emiliusschool heeft zowel een afdeling voor Speciaal Onderwijs (SO) als een afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). We onderscheiden de volgende leerroutes (niveaus):

  • Leerroute 1
  • Leerroute 1 en 2
  • Leerroute 2

In een klas zitten gemiddeld 7 à 8 leerlingen.
Hoeveel klassen er binnen een leerroute ingericht zijn, wordt bepaald door het aantal leerlingen dat qua ontwikkeling/perspectief het best in een leerroute op hun plek zit.
Iedere klas heeft een vaste bezetting van een leerkracht en een klassenassistent, daarbij ondersteund door een zorgassistent.
Daarnaast kent de school nog een aantal disciplines die individuele leerlingen, medewerkers of klassen ondersteunen:

Autisme-specialist

Intern Begeleiders

Logopedisten

Spelbegeleider

De school kent ook twee structuurgroepen, dit zijn ‘Autisme vriendelijke klassen’.