Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de school vanuit welke visie en missie het onderwijs wordt ingericht. Een beschrijving van de doelgroep leerlingen en op welke gebieden de school behalve onderwijs ook ondersteuning biedt maakt er tevens deel van uit. Iedere school in een passend onderwijs samenwerkingsverband beschikt over een schoolondersteuningsprofiel.

Om ons ondersteuningsprofiel in te zien, opent u bovenstaand het PDF-bestand.