Gedragswetenschappelijke dienst

Vanuit school is er een nauwe samenwerking met SWZ-Zonhove. Een van de diensten die wij inhuren via SWZ-Zonhove is de Gedragswetenschappelijke Dienst. De Gedragswetenschappelijke Dienst (bestaande uit o.a. orthopedagogen, GZ-psychologen en speltherapeuten) kent een observatieve, onderzoekende, adviserende en behandelende functie. Afhankelijk van de vraag kan vanuit deze dienst een aantal activiteiten ingezet worden.

In vogelvlucht:

Pedagogische en psychologische ondersteuning: consultatie en advies, co├Ârdinatie intensieve behandel- en begeleidingstrajecten, betrokkenheid bij het opstellen en uitvoeren van pedagogische handelingsplannen (MG-leerlingen) en onderwijs/zorgplannen (EMB-leerlingen)

Psychologisch onderzoek: observatie, analyse, conclusie, advies en rapportage t.b.v. Commissie van Begeleiding en op indicatie Persoonlijk PlanBespreking. Testonderzoek met analyse, conclusie, advies en rapportage, geïndiceerd vanuit PP.

Deelname aan Commissie van Begeleiding, Plaatsingscommissie school en Toeleidingscommissie school.

Behandeling door speltherapeut.