Autisme

Leerlingen met autisme op de Emiliusschool

Een aantal leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen zijn gediagnosticeerd met autisme. Wat dit betekent in het dagelijks leven van de leerling, is voor iedereen anders. Als een leerling zich veilig en goed voelt kan hij/zij tot ontwikkeling komen. Daarvoor is het belangrijk om de leerling goed in beeld te krijgen.

Elke leerling met autisme ondervindt problemen in de sociale communicatie en interactie, vertoont repetitief gedrag. Daarnaast laten leerlingen met autisme zien dat hun zintuiglijke prikkelverwerking anders is. Om in dit in beeld te brengen wordt er nauw samengewerkt met ouders, de klas, een gedragstherapeut en ergo- en fysiotherapeut met een specialisatie sensorische prikkelverwerking.

Onze leerlingen met autisme zijn gebaat bij verduidelijking en voorspelbaarheid. Voor elke leerling gaan we op zoek wat dit voor hem of haar betekent. Denk hierbij aan een individueel rooster met concrete verwijzers, picto’s of foto’s en verduidelijking binnen een activiteit middels rituelen, liedjes, gebaren of visualisatie.

Binnen de school wordt gewerkt met ondersteunende communicatie. In de communicatie is het belangrijk om aan te sluiten bij de mogelijkheden van de leerling. Om te bepalen welke vorm van communicatie het beste aansluit wordt de ComVoortest afgenomen door een logopediste.

Binnen de school is een autismespecialist werkzaam. Zij is samen met de gedragskundige betrokken met de klassen waar leerlingen zitten met autisme. Zij begeleiden de leerkracht en indien wenselijk ook de leerling tijdens individuele werkmomenten