Aanmeldprocedure

Wilt u een goede plek om uw kind te laten ontwikkelen en kansen zichtbaar te maken? De Emiliusschool biedt deze plek! Wij vinden dat elke leerling recht heeft op onderwijs en dragen deze gedachte breed uit. Bent u op zoek naar meer informatie of wilt u uw kind aanmelden? Lees dan verder.  

Eerste contact

Neem contact op met de school via 0499-494242 en vraag naar de aanmeldcoördinator: Lenneke van Kessel. U kunt ook mailen naar:  administratie@emiliusschool.nl.

Tijdens het eerste gesprek stelt onze aanmeldcoördinator enkele vragen om vast te stellen of uw zoon/dochter tot onze doelgroep behoort. Er wordt aanvullend een oriëntatiegesprek gepland. Wanneer uw zoon/dochter niet tot onze doelgroep behoort, krijgt u adviezen voor andersoortig onderwijs. 

Oriëntatiegesprek 

Onze aanmeldcoördinator informeert u over alles wat de Emiliusschool te bieden heeft. Denk aan onze expertises, de samenwerking met SWZ, de één kind één plan gedachte, vervoersregeling, schoolorganisatie en schooltijden. U informeert ons over uw kind en neemt de beschikbare gegevens mee (ondersteuningsplannen en paspoorten/ID). Vervolgens krijgt u een rondleiding om de sfeer te proeven en maakt u kennis met onze faciliteiten en de activiteiten die daar plaatsvinden; in een klas, bij de gymles, bij het snoezelen en zwemmen. Ten slotte wordt met u besproken wat de vervolgprocedure is. Wanneer u (en/of de commissie van begeleiding) besluit(en) niet aan te melden worden alle gegevens vernietigd. 

Definitieve aanmelding van uw kind 

Er volgt een nieuwe afspraak op school om de aanmelddocumenten te voltooien. SWZ zal ook bij deze afspraak aansluiten om de ondersteuningsbehoeften door te spreken en de mogelijkheden van SWZ toe te lichten. Vervolgens worden de ondersteuningsbehoeften van uw kind samen ingevuld in het instroomprofiel. Deze afspraak zal ongeveer drie uur duren. Na definitieve aanmelding volgt de klassenindeling. Er zijn instroommogelijkheden na de zomer- en kerstvakantie. 

Aanmelden voor het nieuwe schooljaar 2024-2025 kan tot 1 mei 2024. Bij toekomstige leerlingen die verhuizen geldt deze deadline niet.

 

Op deze website: https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/gezag  vindt u meer informatie en een filmpje over het gezag.  Een onderwerp wat voor ons als school en voor u als ouder van belang is.