Aanmeldprocedure

Bij aanmelding van een leerling worden er bepaalde stappen doorlopen. Hier wordt beschreven hoe een aanmelding op de Emiliusschool verloopt.

Eerste contact

De ouders benaderen de school en vragen naar de aanmeldcoördinator. U kunt ook mailen naar aanmelden@emiliusschool.nl

Hij informeert of hun zoon/dochter tot de doelgroep behoort.

Is dit niet het geval dan geeft hij adviezen voor andersoortig onderwijs.

Is dit wel het geval dan wordt een kennismakingsochtend of -middag afgesproken.

Kennismaking

De aanmeldcoördinator informeert de ouders over wat de school te bieden heeft aan expertises, onderwijs-, leerlingvolg- en plansysteem, zorg en begeleiding, AWBZ-ondersteuning onderwijs, schoolorganisatie, samenwerking met SWZ.

De ouders vertellen over hun kind, wat hun toekomstverwachtingen zijn, etc.

Er wordt een bezoek gebracht aan een klas, kennisgemaakt met allerlei faciliteiten en de activiteiten die daar plaatsvinden, een moment bij de gymles meegekeken, etc. Kortom er wordt even van de Emiliussfeer geproefd.

Er wordt met ouders besproken vóór welke datum ze hun keuze kenbaar maken.

Wanneer ouders besluiten niet aan te melden worden alle gegevens vernietigd.

Aanmelding

Wanneer ouders hun kind telefonisch aanmelden wordt hen het formulier Staat van Inlichtingen toegestuurd. Wanneer deze Staat van inlichtingen ingevuld teruggestuurd wordt, beschouwt men dit als het definitieve aanmeldformulier.

Er wordt een vervolgafspraak gepland voor het afhandelen van allerlei formaliteiten.

Er wordt afgesproken hoe de benodigde rapportages, t.b.v. de Commissie van Begeleiding, naar school komt.