AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Bij De Emiliusschool hechten we grote waarde aan de privacy van onze leerlingen, ouders, medewerkers en andere betrokkenen. We streven ernaar om zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens en deze te beschermen conform de geldende privacywetgeving. Dat betekent dat we een veilige omgeving bieden waarin persoonsgegevens met de hoogste mate van vertrouwelijkheid worden behandeld. 

Bij vragen, opmerkingen of zorgen over privacy op school, staan we altijd klaar om te luisteren. U kunt contact opnemen met onze AVG-coordinator via avg@emiliusschool.nl of telefonisch via 0499-494242. 

Ontdek meer over hoe we privacy op De Emiliusschool waarborgen en koesteren door onderstaande documenten te raadplegen.