ANBI registratie

De Emiliusschool staat sinds 1 januari 2014 als ANBI geregistreerd. We zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een bedrijf of particulier kan een gift aan een ANBI-geregistreerde instelling onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting.
Die voorwaarden zijn voor bedrijven en particuliere personen verschillend van aard en kunt u vinden op de website van de Belastingdienst. Vul in het zoekvenster ANBI in en u krijgt alle informatie op uw scherm of klik hier.

In het ANBI register staan we vermeld onder Stichting Emiliusschool te Son en Breugel
Ons RSIN / fiscaal nummer is 005493237
Nu we ANBI-geregistreerd zijn, hoopt de Emiliusschool mogelijke schenkers aan te moedigen om een gift te overwegen.

Elders op deze website vind u alle informatie die een ANBI geregistreerde instelling dient te vermelden, zoals:


Ons post- / bezoekadres,
Onze uitgebreide schoolgids,
Ons jaarplan, inclusief een update van de stand van zaken per kwartaal,
Jaarverslag / jaarrekening (jaarlijks rond de zomer beschikbaar)

Het beloningsbeleid op de Emiliusschool wordt uitgevoerd conform vigerende CAO’s, dit geldt voor alle personeels-, directie- en bestuursleden.
Beloningsbeleid voor de leden van de RvT is conform de Richtlijn van de PO-Raad en komt voor de Emiliusschool min of meer overeen met een beperkte vrijwilligersvergoeding.