Schoolgids

Schoolgids

Met de schoolgids willen we ouders, verzorgers en belangstellenden kennis laten maken met onze school. Het is een informatiebron en naslagwerk voor een periode van 4 jaar. Informatie die jaarlijks verandert, zoals klassenbezetting en vakantierooster, krijgen ouders en verzorgers aan het begin van ieder schooljaar toegestuurd in de vorm van een satellietboekje.

Aanvullingen kwaliteitszorgcyclus

Als aanvulling op ons schoolplan, vindt u hier enkele opbrengstaspecten om onze cyclus van kwaliteitszorg compleet te maken.