Leerlingdossier

Iedere leerling heeft een leerlingdossier. Dit dossier wordt opgesteld en beheerd volgens het Privacyreglement Leerlinggegevens Emiliusschool, opgesteld volgens de richtlijnen Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alleen medewerkers die daadwerkelijk met de leerling werken, hebben toegang tot dit dossier. Indien ouders het dossier willen inzien, kunnen zij hiertoe een afspraak maken met de directie.

In het leerlingendossier worden o.a. de volgende gegevens bewaard: leerlinggegevens, instroomprofiel, algemene correspondentie, rapportage Persoonlijk Plan, verslagen van gedragskundige, medische en paramedische verslagen, protocollen en rapporten.