Ouders

De Emiliusschool vindt contact tussen ouders en school erg belangrijk en ziet dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

We vinden het belangrijk om ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind en allerlei andere zaken die met school te maken hebben.

Ouders krijgen vanuit school het volgende toegestuurd:

de schoolgids,

het satellietboekje met vakantierooster en klassenoverzicht,

de nieuwsbrief,

het Persoonlijk Plan,

het schoolrapport,

uitnodigingen voor een ouderavond en het multidisciplinair overleg.

Tegelijkertijd vinden we het vanzelfsprekend dat ouders betrokken zijn bij de jaarlijkse persoonlijk planbespreking. De inbreng van ouders wordt op prijs gesteld en dit bekrachtigen we door het Persoonlijk Plan gezamenlijk te ondertekenen.

Uitnodigingen voor revalidatieconsulten, paramedische afstemming, afspraken in verband met testen en toetsen bij gedragswetenschappers etc., komen direct vanuit de diensten van het behandelcentrum.