Klasbespreking

Ieder jaar bespreken de afdelingsleider en de intern begeleider met de leerkracht en klassenassistent het reilen en zeilen in en rond de klas. Bespreekpunten zijn onder meer: het onderwijsprogramma, roosterplanning, afstemming met andere disciplines, taakverdeling binnen de klas, eventuele doorplaatsingen en het leerlingvolgsysteem.

Daarnaast bespreekt de intern begeleider met de leerkracht minimaal één keer per jaar het onderwijsprogramma van de individuele leerlingen en de hierbij gebruikte didactische werkvormen.

Pedagogische aspecten kunnen met de gedragskundige besproken worden.