GGD en wering

Uw kind bezoekt de Emiliusschool en is omringd door medische zorg. Naast deze bestaande zorg kan er behoefte bestaan aan het consulteren van de jeugdarts. De GGD biedt de mogelijkheid tot individueel contact met de jeugdarts voor sociaal- medische vragen of twijfels in de breedste zin van het woord. Het werk van de jeugdarts richt zich op het totale welzijn en welbevinden, waarbij preventie het uitgangspunt is. Op initiatief van het kind, de ouders, de huisarts, de leerkracht, etc. kunnen u en uw kind voor onderzoek uitgenodigd worden.

Welke zorg biedt de GGD- jeugdgezondheid nog meer?

De inentingen van 9-jarigen (DTP/BMR). Kinderen krijgen in het kalenderjaar dat ze 9 worden hiervoor een oproep.

Advisering aan scholen over hygiƫne en veiligheid.