Spel

De Emiliusschool is zich ervan bewust dat niet alleen spelend leren maar ook leren spelen van groot belang is. Bewust aandacht voor spel schept m.n. voor leerlingen met motorische, verstandelijke en zintuiglijke beperkingen tal van mogelijkheden om:

· de contactname te bevorderen.

· uiteenlopende dagelijkse situaties te leren hanteren.

· adequaat met materialen te leren omgaan.

· de kwaliteit van interacties te verbeteren.

· emotionele uitingen te leren verbeteren.

De Emiliusschool is ook een plaats waar kinderen met vergelijkbaar spelniveau elkaar ontmoeten; waar je samen iets kunt delen, je niet meteen overvleugeld wordt en je het gevoel kunt hebben een daadwerkelijke bijdrage te kunnen leveren aan wat voor spel dan ook. Belangrijke aspecten als het gaat om je vertrouwd en veilig te voelen.

Binnen het onderwijsaanbod onderscheidt de Emiliusschool de volgende aspecten:

· Spelstimulering (Gericht op het verder ontwikkelen van het spelniveau)

· Spelbegeleiding (Gericht op het stimuleren van spel naar leeftijdsadequaat niveau)

· Speltraining (Gericht op het uitbreiden van spelinteresses en spelmogelijkheden)

· Speltherapie (Gericht op de kwaliteit van interactie en emotionele uitingen)