Schoolverlaters

Op 20-jarige leeftijd verlaten de leerlingen de Emiliusschool. Voor vrijwel alle leerlingen is een activiteitencentrum de meest logische vervolgvoorziening. Een gedeelte van onze schoolverlaters vervolgt hun loopbaan - in overleg met de ouders - op het Dagactiviteitencentrum van SWZ Zonhove. Een ander gedeelte van onze leerlingen gaat naar een soortgelijke voorziening in de buurt van hun - eventueel nieuwe - woonplaats. De school kent een drietal voorbereidingstrajecten richting dagactiviteiten:

1. flexibele oriëntatie op dagbesteding (EMB):

In onderling overleg (ouders, leerkracht, hoofd DAC, coördinerend begeleider DAC en afdelingsleider) wordt gekozen voor een overgangsvorm die recht doet aan de structuurvraag, het belevingsniveau en inlevingsvermogen van de betreffende leerling. Omdat veel EMB-leerlingen het hier en nu beleven en de hen bekende structuur behoeven kan een uitvoerige kennismaking met het DAC (Dag Activiteiten Centrum) juist heel verwarrend werken.

2. arbeidstraining- en oriëntatie niveau 1 (MB):

Een stage- en trainingstraject voor leerlingen die na hun schoolperiode een arbeidsmatige omgeving behoeven. De training richt zich o.a. op werkplanning, doorzettingsvermogen, kritisch zijn ten opzichte van eigen product en motorische vaardigheden. Zowel de arbeidsmatige als creatieve producten moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van de opdrachtgever (bedrijf) of eigen winkel.

3. arbeidstraining en oriëntatie niveau 2 (MB):

Een stage- en trainingstraject voor leerlingen die na hun schoolperiode een andere dan hoofdzakelijk arbeidsmatige omgeving behoeven. De training richt zich o.a. op werkplanning, doorzettingsvermogen en acceptatie van beperkingen en ondersteuning. Vanwege motorische beperkingen is het niet reëel om de kwaliteitseisen van opdrachtgevers als norm te nemen.

Vóór de 18e verjaardag van hun zoon/dochter wordt ouders gevraagd wat hun wens is met betrekking tot toekomstige dagbesteding. Is dit het activiteitencentrum van SWZ Zonhove, dan wordt vanaf het eerste PP na de 18e verjaardag in overleg met school een dossier opgesteld door het activiteitencentrum. De stage- en trainingsactiviteiten en de daadwerkelijke overgang zijn onderwerp van gesprek tijdens het MDO en de vaste overlegmomenten Emiliusschool/Dagactiviteiten SWZ Zonhove.

Voor leerlingen die elders naar een vervolgvoorziening gaan, wordt geprobeerd om de overdracht zorgvuldig af te stemmen met deze voorziening. Het stage- en trainingstraject wordt in gelijke mate door deze leerlingen gevolgd.