Schoolleiding

Schoolleiding

De schoolleiding van de Emiliusschool bestaat uit de volgende personen:

bestuurder/directeur: Dhr. M. Heeffer

adjunct-directeur: Dhr. E. Grotentraast

afdelingsleider SO: Mw. A. van Geffen

afdelingsleider VSO: Mw. B. Kooistra