Projecten

OMNIDU

Meervoudig gehandicapte kinderen en jongeren hebben zonder uitzondering te maken met functiebeperkingen. Deze beperkingen op lichamelijk en op verstandelijk gebied vereisen aangepaste leermiddelen en die zijn binnen het huidige aanbod van educatieve software meestal niet voorhanden. Er wordt bijna geen rekening gehouden met de beperkte mogelijkheden van gehandicapten (qua bediening en qua cognitief niveau)en met name oudere kinderen zijn cognitief aangewezen op software in het leervoorwaardelijke gebied zoals programma’s voor kleuters. Deze programma’s passen vaak qua vormgeving en inhoud niet bij het belevingsniveau van de doelgroep. Om in deze leemte te voorzien is het ontwikkelproject Op Maat Eduware van start gegaan met als doel software te ontwikkelen die de beperkingen van leerlingen met een lichamelijke en verstandelijke handicap zoveel mogelijk compenseren. Met behulp van de ontwikkelde educatieve software kan de deelname aan het onderwijs verbeterd worden.

Er is een serie applicaties ontwikkeld voor verschillende leeftijdscategorieën voor cognitief laagfunctionerende kinderen (ZML en MG), die op alle scholen, in de thuissituatie, op dagcentra of leefgroepen toegepast kunnen worden.
De applicaties zijn uitgerust met een eenvoudige muis en/of 1-2 knopbediening en gaan uit van aanpassingen aan de beperking van de leerling.

Met de ontwikkelde Op Maat software wordt voorzien in een leemte die al langer bestaat bij met name Mytyl- en Tyltylscholen. De educatieve software bestaat uit een raamwerk dat op eenvoudige wijze gevuld kan worden met inhouden die afgestemd zijn op de individuele kenmerken van de lerende.

Bekijk de website en speel online de software op:

https://omnidu.nl