Vakantierooster Schooljaar 2021/2022

(Het vakantierooster inclusief studiedagen is na overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld).

1e schooldag: Maandag 30 augustus 2021

Herfstvakantie: 

maandag 25-10-2021 t/m vrijdag 29-10-2021

Kerstvakantie:

maandag 27-12-2021 t/m vrijdag 07-01-2022

Voorjaarsvakantie:

maandag 28-02-2022 t/m vrijdag 04-03-2022

Pasen:

maandag 18-04-2022

Meivakantie:

maandag 25-04-2022 t/m vrijdag 06-05-2022

Hemelvaart:

woensdag 25-05-2022 t/m vrijdag 27-05-2022

Pinksteren:

maandag 06-06-2022 t/m woensdag 08-06-2022

Zomervakantie:

maandag 25-07-2022 t/m vrijdag 26-08-2022

 

Studiedagen schooljaar 2021/2022

De leerlingen zijn vrij wegens een studiedag op:

woensdag 13-10-2021, woensdag 02-02-2022 en woensdag 22-06-2022