Vakantierooster Schooljaar 2018/2019

Het vakantierooster inclusief studiedagen is na overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld.

 

1e schooldag:

Maandag 20 augustus 2018

Herfstvakantie: 

maandag 15-10-2018 t/m vrijdag 19-10-2018

Kerstvakantie:

maandag 24-12-2018 t/m vrijdag 4-1-2019

Voorjaarsvakantie:

maandag 4-3-2019 t/m vrijdag 8-3-2019

Meivakantie:

maandag 22-4-2019 t/m vrijdag 3-5-2019

Hemelvaart:

maandag 27-5-2019 t/m vrijdag 31-5-2019

Pinksteren:

maandag 10-6-2019

Zomervakantie:

maandag 15-7-2019 t/m vrijdag 16-8-2019

 

Studiedagen schooljaar 2018/2019

De leerlingen zijn vrij wegens een studiedag op:

woensdag 28-11-2018 en woensdag 26-6-2019