Paramedisch

Paramedische ondersteuning

Vanuit SWZ-Zonhove krijgen wij ondersteuning voor diverse therapieën. We onderscheiden hierin de therapie op indicatie van de revalidatiearts en de schooltherapie.

1. Fysiotherapie en ergotherapie op indicatie van de revalidatiearts

Tijdens de eerste vier maanden nadat een kind op school geplaatst is, zullen ook de paramedici onderzoeken en observaties verrichten, soms apart, soms samen met andere disciplines. Na deze observatieperiode krijgt niet iedere leerling automatisch fysio- en ergotherapie. Het inschakelen van de paramedici gebeurt selectief en aan de hand van concrete behandeldoelen en na indicatie door de revalidatiearts. Op basis van de één-kind-één-plan-gedachte worden deze behandeldoelen tijdens de Persoonlijk Planbespreking (waaraan naast vertegenwoordigers van de school en het centrum ook de ouders deelnemen) geformuleerd. Hoewel onder schooltijd aan deze behandeldoelen gewerkt wordt, heeft de school verder geen enkele zeggenschap over het opstarten en de frequenties van de therapieën. De paramedici zijn door specifieke scholing en ervaring bijzonder deskundig voor kinderen met meervoudige beperkingen.

Fysiotherapeuten bieden hulp waar bewegingsstoornissen en bewegingsbeperkingen problemen opleveren. Zij richten zich ondermeer op het stimuleren van de motorische ontwikkeling, zoals leren rollen, kruipen, lopen of fietsen, op het voorkomen van afwijkingen en op het zorgdragen voor hulpmiddelen die hierbij kunnen helpen, zoals orthopedische schoenen,  spalken, loophulpen en statafels.

De ergotherapeuten bieden hulp bij het verwerven van zoveel mogelijk zelfstandigheid in het handelen. Specifieke aandacht gaat ondermeer uit naar handfunctietraining, rolstoeltraining, het zoeken naar spelmogelijkheden of aangepaste hobby’s, het kunnen bedienen van allerlei apparaten zoals computers, jezelf kunnen verzorgen, zelfstandig eten en drinken, etc. Ook bij de ergotherapeuten is de verstrekking van voorzieningen die hierin een rol kunnen spelen, een belangrijke taak.

Naast individuele of groepsgewijze behandeling, kan paramedische zorg ook bestaan uit het begeleiden of instrueren van ouders, leerkrachten of andere betrokkenen, of uit het participeren aan andere bestaande activiteiten. Vaak is dit zelfs effectiever dan individuele therapie.


2. Schoolfysio- en schoolergotherapie

Therapeuten verrichten ook een aantal activiteiten die het volgen van onderwijs of het onderwijsleerproces zelf ondersteunen. De aansturing ligt hierbij bij school. Concreet kunnen we hierbij denken aan: het adviseren m.b.t. gebruik hulpmiddelen, adviezen m.b.t. het bieden van ondersteuning door het klassenpersoneel, het beschrijven van kindkenmerken die van belang zijn voor het volgen van onderwijs, het in overleg met leerkrachten formuleren van doelen voor sensomotoriek, een jaarlijkse meubilaircheck, het begeleiden van personeel op het gebied van sensorische integratieproblemen, het geven van specifieke (voorbereidende) schrijfoefeningen en het aanbieden van cursussen.