Intern begeleiders

De Emiliusschool beschikt over drie intern begeleiders die elk 3 dagen per week zijn aangesteld om leerkrachten te begeleiden bij het verzorgen van onderwijs aan onze leerlingen. Deze begeleiding bestaat uit het ondersteunen van klassenmanagement, de leerlingadministratie, Persoonlijk Plannen en het schoolrapport. De intern begeleider bezoekt klassen, houdt leerlingbesprekingen en organiseert intervisiebijeenkomsten. Het gesprek gaat over de manier waarop er aan onderwijsdoelen wordt gewerkt en hoe het klassenteam ervoor kan zorgen dat dit zo optimaal mogelijk gebeurt.
Bij vragen van een leerkracht over een individuele leerling, wordt samen met de intern begeleider bekeken welke expertise het beste aansluit. Dit kan de intern begeleider zelf zijn en anders een gedragskundige, spelbegeleidster of een (vak)leerkracht met een relevant specialisme (bijv. autisme).