Plaatsingscommissie

De Emiliusschool kent een plaatsingscommissie die verantwoordelijk is voor plaatsing en doorplaatsing van leerlingen.

De plaatsingscommissie bestaat uit:

Adjunct-directeur (voorzitter)

Aanmeldcoördinator

Intern Begeleiders

Gedragskundige

Bij het plaatsen en doorplaatsen van leerlingen worden de adviezen van leerkrachten m.b.t. individuele leerlingen, alsmede de belangen van de leerlingen schoolbreed en de klassenorganisatie als geheel, gewogen. Met de leerkrachten worden de doorplaatsingen en de nieuwe klassensamenstelling besproken. Wanneer het concept is opgesteld, worden de ouders door de leerkrachten geïnformeerd over de geplande doorplaatsing. Hierop volgend ontvangen ouders een schriftelijke bevestiging en wordt hen de mogelijkheid geboden, indien er vragen zijn, nader overleg te hebben met de afdelingsleider of adjunct-directeur. Nadat de nieuwe indeling definitief is gemaakt, worden alle ouders, klassen, afdeling logopedie, ICT, afdeling gym, spelbegeleiding, auti-team, Brinken, managers van de verschillende diensten, Cliëntbureau en planningscoördinatoren hierover geïnformeerd.

De Emiliusschool wil geen wachtlijst hanteren. Echter, de school streeft zoveel mogelijk naar twee instroommomenten per jaar: na de zomervakantie en na de kerstvakantie. Dit doen we omdat plaatsing in de ene klas vaak direct gevolgen heeft voor doorplaatsingen in meerdere klassen (domino-effect). Voor een groot aantal leerlingen geeft dit veel onduidelijkheid en ook op roostergebied kan dit tot onrust leiden.