Commissie van begeleiding

Deze commissie begeleidt de komst van een nieuwe leerling. We verzamelen alle gegevens die nodig zijn voor een verantwoorde en veilige start op de Emiliusschool. Voor iedere nieuwe leerling wordt daartoe een 'instroomprofiel' opgesteld. Ook de ouders kunnen daar hun wensen op aangeven.

Eén lid van de Commissie van Begeleiding - de gedragskundige - volgt via de Persoonlijk Plan Bespreking tevens het uitstroomtraject van de leerlingen.

Samenstelling:

  • Adjunct-directeur (voorzitter)
  • Intern begeleiders
  • Aanmeldcoördinator 
  • Gedragskundige
  • Revalidatie-arts