Leerlingen

De Emiliusschool wordt bezocht door ongeveer 145 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Alle leerlingen hebben zowel verstandelijke als motorische beperkingen. Daarnaast kan er sprake zijn van zintuiglijke beperkingen, epilepsie of andere neurologische problemen, somatische aandoeningen, een autisme spectrum stoornis of een beperkt gedragsrepertoire. Binnen ons onderwijs spreekt men van:

MB-leerlingen: Meervoudig Beperkt; leerlingen met een motorische en een matige of licht verstandelijke beperking.

EMB-leerlingen: Ernstig Meervoudig Beperkt; leerlingen met een motorische en een diepe of ernstige verstandelijke beperking.

Kenmerkend voor onze leerlingen is dat iedere afzonderlijke beperking op zich al aanleiding geeft tot een gehandicapt bestaan. Veelal bestaan twee of meer beperkingen naast elkaar, die ook in hun onderlinge wisselwerking gevolgen hebben voor iedere beperking apart (geen compensatiemogelijkheden) en samengevoegd dus meer zijn dan een optelsom van de voor elke beperking afzonderlijke gevolgen.

Een meerderheid, ongeveer 85%, van de leerlingen woont thuis. We noemen deze leerlingen onze ‘externe leerlingen’. Zij wonen binnen een straal van 60 kilometer van Son en Breugel en komen dagelijks met de taxi naar school. De overige leerlingen wonen op het behandel- en wooncentrum van SWZ-Zonhove; dat zijn onze ‘interne leerlingen’.