Speel-o-theek

Op school huisvest zich ook een speel-o-theek. Een speel-o-theek kun je vergelijken met een bibliotheek. In een bibliotheek kun je boeken lenen, in de speel-o-theek leen je speelgoed. Om de week op vrijdagochtend is ‘Speel-o-theek Son’ geopend in de aula op school. Klassen kunnen daar speelgoed komen lenen, maar daarnaast is het ook mogelijk dat leerlingen lid worden van de speel-o-theek en speelgoed komen lenen voor thuis. Je kunt dan naar de speel-o-theek komen om speelgoed uit te zoeken. Dit kan alleen, of met iemand uit de klas. Het is daarom ook fijn als de leerkracht weet dat je lid bent van de speel-o-theek. In de afgelopen jaren is er heel wat speelgoed verzameld en wordt er regelmatig nieuw speelgoed aangeschaft. Er zijn diverse soorten speelgoed, zoals: muziekspeelgoed, huishoudelijk speelgoed, voertuigen, maar ook is er een flink aanbod van aangepast speelgoed.