Sociaal-emotionele vorming + Sociale vaardigheden

Sociaal-emotionele vorming staat op het rooster van vrijwel alle klassen. Sociale vaardigheidstraining m.n. op het rooster van de MG-eindklassen. De Emiliusschool ziet het bevorderen van een goede sociaal-emotionele ontwikkeling als een belangrijke taak voor onderwijs en opvoeding. Emotioneel welbevinden is voor onze leerlingen een voorwaarde om tot verdere ontwikkeling te komen. Daarom gaat tijdens de dagelijkse omgang met onze leerlingen veel aandacht uit naar de ondersteuning en begeleiding van zaken die bepalend zijn voor het sociaal en emotioneel welbevinden. Ook besteden we op methodische wijze aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit heeft een preventief karakter. Het leert leerlingen gevoelens bij zichzelf en anderen onderkennen en draagt bij aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

Verder is er aandacht voor seksualiteit met accenten op: bewust worden wie je als persoon bent (uiterlijk, vaardigheden, interesses, etc.), normen en waarden m.b.t. aanraken/aangeraakt worden, fysieke verschillen, vriendschap, verliefdheid en relaties. Wanneer de situatie het vraagt – bijvoorbeeld als ouders niet in beeld zijn - kunnen leerlingen individueel begeleid worden m.b.t. vragen over seksgevoelens, seks, voorbehoedsmiddelen, etc.