De Emiliusschool wordt bezocht door ongeveer 135 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Alle leerlingen hebben zowel verstandelijke als motorische beperkingen. Daarnaast kan er sprake zijn van zintuiglijke beperkingen, epilepsie of andere neurologische problemen, somatische aandoeningen, een autisme spectrum stoornis of een beperkt gedragsrepertoire. 
Binnen ons onderwijs spreekt men van:
mg-leerlingen: meervoudig gehandicapt; leerlingen met een motorische en een matige of licht verstandelijke beperking
emg-leerlingen: ernstig meervoudig gehandicapt; leerlingen met een motorische en een diepe of ernstige verstandelijk beperking.
 
Kenmerkend voor onze leerlingen is dat iedere afzonderlijke beperking op zich al aanleiding geeft tot een gehandicapt bestaan. Veelal bestaan twee of meer beperkingen naast elkaar, die ook in hun onderlinge wisselwerking gevolgen hebben voor iedere beperking apart (geen compensatiemogelijkheden) en samengevoegd dus meer zijn dan een optelsom van de voor elke beperking afzonderlijke gevolgen.
Een meerderheid, ongeveer 70%, van de leerlingen woont thuis; de zgn. externe leerlingen. Zij wonen binnen een straal van 60 km. van Son en Breugel en 
komen dagelijks met de taxi naar school. De overige leerlingen wonen op het behandel- en wooncentrum van SWZ-Zonhove; de zgn. interne leerlingen