ANBI registratie

De Emiliusschool is sinds 1 januari 2014 als ANBI geregistreerd. We zijn door de Belastingsdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een bedrijf of particulier kan een gift aan een ANBI-geregistreerde instelling onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. 
Die voorwaarden zijn voor bedrijven en particuliere personen verschillend van aard en kunt u vinden op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl
Vul in het zoekvenster ANBI in en u krijgt alle informatie op uw scherm. 

In het ANBI register staan we vermeld onder Stichting Emiliusschool te Son.
Ons RSIN / fiscaal nummer is 005493237
Nu we ANBI-geregistreerd zijn hoopt de Emiliusschool mogelijke schenkers aan te moedigen om een gift te overwegen.

Elders op deze website vind u alle informatie die een ANBI geregistreerde instelling dient te vermelden, zoals: 

Ons post- / bezoekadres;
Onze uitgebreide schoolgids;
Ons jaarplan, inclusief een update van de stand van zaken per kwartaal;
Jaarverslag / jaarrekening (jaarlijks rond de zomer beschikbaar)

Het beloningsbeleid op de Emiliusschool wordt uitgevoerd conform vigerende CAO’s,
Dit geldt voor alle personeels-, directie- en bestuursleden.
Beloningsbeleid voor de leden van de RvT is conform de Richtlijn van de PO-Raad en komt voor de Emiliusschool min of meer overeen met een beperkte vrijwilligersvergoeding.
Ċ
Manon Eltink,
29 feb. 2016 07:07
Ċ
Manon Eltink,
21 sep. 2016 23:30
Ċ
Manon Eltink,
4 dec. 2014 06:14
Ċ
Manon Eltink,
4 mrt. 2015 12:29