Algemeen‎ > ‎

Aanmelding

Bij aanmelding van een leerling worden er bepaalde stappen doorlopen. Hier wordt beschreven hoe een aanmelding op de Emiliusschool verloopt.
 
Eerste contact:
 • De ouders benaderen de school en vragen naar de adjunct-directeur.
 • Hij informeert of hun zoon/dochter tot de doelgroep behoort.
 • Is dit niet het geval dan geeft hij adviezen voor andersoortig onderwijs.
 • Is dit wel het geval dan wordt een kennismakingsochtend of -middag afgesproken.
 
Kennismaking:
 • De adjunct-directeur informeert de ouders over wat de school te bieden heeft aan expertises, onderwijs-, leerlingvolg- en plansysteem, zorg en begeleiding, AWBZ-ondersteuning onderwijs, schoolorganisatie, samenwerking met SWZ.
 • De ouders vertellen over hun kind, wat hun toekomstverwachtingen zijn, etc.
 • Er wordt een bezoek gebracht aan een klas, kennisgemaakt met allerlei faciliteiten en de activiteiten die daar plaatsvinden, een moment bij de gymles meegekeken, etc., kortom even van de Emiliussfeer geproefd.
 • Er wordt met ouders besproken vóór welke datum ze hun keuze kenbaar maken.
 • Wanneer ouders besluiten niet aan te melden worden alle gegevens vernietigd.
 
Aanmelding:

Wanneer ouders hun kind telefonisch aanmelden wordt hen het formulier Staat van Inlichtingen toegestuurd. Wanneer deze Staat van inlichtingen ingevuld teruggestuurd wordt, beschouwt men dit als het definitieve aanmeldformulier.
 • Er wordt een vervolgafspraak gepland voor het afhandelen van allerlei formaliteiten.
 • Er wordt afgesproken hoe de benodigde rapportage, t.b.v. de Commissie van Begeleiding, naar school komt.